De Plusbus biedt aangepast vervoer aan voor twee groepen inwoners van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar:

  • inwoners die 50 jaar en ouder zijn en moeite hebben met het gebruik maken van het openbaar vervoer
  • inwoners die een functiebeperking hebben en/of rolstoelgebruiker zijn (vanaf 12 jaar).

De Plusbus biedt de mogelijkheid van individueel vervoer en groepsvervoer van deur tot deur.  Denkt u bij individueel vervoer aan het vervoer naar familie, vrienden, huisarts, zwembad, gemeente- of dorpshuis,  woningbouwvereniging en uiteraard ook om de boodschappen te doen in uw favoriete supermarkt.  Bent u afhankelijk van een rolstoel, dan mag uw (eventuele) begeleider gratis mee.

Groepsvervoer betreft gezamenlijke ritten naar b.v. de dagbesteding, een zorgboerderij, vergaderingen van uw ouderenbond of naar een andere activiteit.

Er wordt gereden van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. Avondritten op maandag t/m vrijdag kunnen worden aangevraagd en worden uitgevoerd indien wij een chauffeur bereid vinden c.q. beschikbaar hebben om deze ritten te rijden.