Bankrekeningnummer:  NL 71 INGB 0007 977 186
KvK-nummer: 69864497
BTW/RSIN-nummer: 858043397

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Marco Janssen – Voorzitter
Jill Bloem – Coördinator
Vacature – Secretaris
Vacature – Penningmeester

Beleidsplan 2023
Beleidsplan 2023

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2022 Stichting Aangepast Vervoer Plusbus De Liemers

Financieel Jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2022 Stichting Aangepast Vervoer Plusbus De Liemers

Statuten Stichting Aangepast Vervoer Plusbus De Liemers
Statuten Plusbus De Liemers

ANBI Publicatieplicht Plusbus de Liemers
ANBI Publicatie

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening regelt de privacy en de online veiligheid van consumenten.

Uw vervoer via de Plusbus kan niet anoniem. We hebben nu eenmaal gegevens van onze cliënten nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wilt u gebruik maken van de diensten van de Plusbus of maakt u al gebruik van onze diensten? Dan gaan we er vanuit dat u dit begrijpt. En dat u het goed vindt dat we ook uw persoonsgegevens verwerken.

Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om onze dienstverlening op een zo goed mogelijk wijze uit te voeren. Met deze gegevens weten wij waar wij u moeten ophalen en waar u graag heengebracht wenst te worden. Wij vragen  bij uw vervoersaanvraag of u gebruik maakt van hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel. Hiermee weten wij welke auto/bus wij kunnen inzetten om u op een zo prettig mogelijke wijze te vervoeren.  Gegevens van dergelijke vervoersaanvragen worden door ons bewaard zodat u bij een volgende aanvraag niet opnieuw alle gegevens dient door te geven.

Als wij een opdracht voor u uitvoeren gebruiken wij dus uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om te overleggen, afspraken te maken of om  een factuur te sturen. Wij sturen alleen nieuwsbrieven en/of eigen reclame- of andere uitingen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Met wie delen wij uw gegevens?

  • Uw gegevens worden gedeeld met onze eigen vrijwilligers welke de vervoersopdrachten op een zo goed mogelijk wijzen uit voeren.
  • Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen tenzij deze betrokken zijn bij de vervoersaanvraag of het vervoer.
  • In noodsituaties of levensbedreigende situaties gebruiken we persoonsgegevens zonder toestemming vooraf.
  • Bijvoorbeeld de gegevens van slachtoffers van een ongeluk, aanslag of brand.

Uw gegevens blijven van u.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op.

U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:

  • aan te passen
  • te wissen  (in dat geval kunt u geen gebruik meer maken van de Plusbus!)
  • over te dragen aan iemand anders.

Stuur uw verzoek naar plusbusdeliemers@gmail.com, dan maken wij het voor u in orde.