De Liemers


Helpt u ons mee om het goede werk voort te zetten?

De Plusbus vindt het van belang om aandacht te vragen voor senioren en mensen met een functiebeperking. De vrijwilligers van de Plusbus in de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar vervoeren deze doelgroep op een zo voordelig mogelijke manier van deur tot deur. Op deze manier stelt de Plusbus hen in staat om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Wilt u de activiteiten van de Plusbus ondersteunen? Uw gift – groot of klein – is van harte welkom!

Dat kan al door een bijdrage te storten van minimaal € 10,- en zo ‘Vriend van de Plusbus’ te worden.
Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL 71 INGB 0007 977 186

t.n.v. Plusbus De Liemers, onder vermelding van: ‘Vriend van de Plusbus’

Door de ANBI-status van onze stichting zijn uw giften, erfstellingen, legaten en schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar van de belastingen.

Wilt u meer informatie?  Neem dan gerust contact met ons op!